Prasa

YouTube

MoiDawg - Foxhole's Logistics Players are Conducting an IN-GAME Strike Against the Game's Devs
Watch on YouTube

TheBlazingWolfie - The LOGI problem | Foxhole L.O.G.I Striking | Foxhole
Watch on YouTube

TheBlazingWolfie - What are the L.O.G.I demands | Foxhole L.O.G.I Strike Explained | Foxhole
Watch on YouTube

loadingreadyrun - XBOX Series All || CheckPoint 463
Watch on YouTube

Řidiči stávkují... ve videohře! - Proč to řešíme?
Watch on YouTube

Songs of the L.O.G.I. Union


Brakuje linku lub filmu?

Skontaktuj się z nami przez Discorda lub contact@logiunion.com

Zaangażuj się